Tijela

Zbor učitelja i trenera skijanja Zagreba

Home / O nama / Tijela

Predsjednik:

 • Boris Petljak

Podpredsjednik:

 •  Ozren Rađenović

Tajnica:

 •  Inja Siladi

Izvršni odbor za mandat 2015./ 2019.

 • Boris Petljak
 • Ozren rađenović
 • Miho Glavić
 • Majda Krčmar Kavić
 • Davor Puhak
 • Ivan Prša
 • Tomislav Jug

Nadzorni odbor:

 • Goran Popović
 • Tomislav Ilić
 • Vjekoslav Cigrovski

Stegovni sud:

 • Đurđica Bošnjak Krčmar
 • Karlo Pavičić
 • Viktor Prša

 

ZAPISNIK

Sa izvanredne Izborne Skupštine održane 26.studenog 2015. godine u Amfiteatru Kineziološkog fakulteta , Horvačanski zavoj 15 sa početkom u 19.00.

 

DNEVNI RED:

 1. Pozdravna riječ Predsjednika
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Izbor verifikacijske komisije za izbor novog predsjednika ZUTSS-a
 4. Izviješće verifikacijske komisije o prispjelim kandidaturama
 5. Predstavljanje kandidata
 6. Glasovanje o izboru novog predsjednika ZUTSS-a
 7. Objava rezultata glasovanja
 8. Riječ novoizabranog predsjednika, te izbor novog Izvršnog odbora
 9. Izbor Nadzornog odbora
 10. Izbor Stegovnog suda
 11. Razno

 

Ad.1.

Predsjednik Boris Petljak pozdravio je sve prisutne.

Dao je na glasanje da se za zapisničara prihvati Inja Siladi , prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Prema popisu prisutnih zaključeno je da Izborna skupština ima kvorum od 48. članova.

 

Ad.2.

Predsjednik je prisutnima pročitao predloženi dnevni red, te ga dao na usvajanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.3.

Pristupilo se izboru  Verifikacijske komisije u koju  su predloženi: Vjekoslav Cigrovski , Danko Štrbac i Igor Felkl . Za zapisničara je predložena tajnica Zbora Inja Siladi .        Oba prijedloga su jednoglasno usvojena.

Napravljena je kratka stanka u kojoj je Verifikacijska komisija zaprimila kandidaturu       g. Borisa Petljaka te pristupila njenom verificiranju.

 

Ad.4.

Predsjednik Verifikacijske komisije gsp.Vjekoslav Cigrovski  Skupštini je  podnio izviješće Verifikacijske komisije. Utvrđeno je da je zaprimljena jedna kandidatura, ona Borisa Petljaka, te da ista sadržava sve potrebite dokumente propisane Statutom i Poslovnikom Skupštine.

 

Ad.5.

Kandidat gsp. Boris Petljak predstavio se prisutnima, te u nastavku predstavio svoj plan rada za slijedeće četiri godine. Također se osvrnuo na prošle 4. Godine mandata i sve što smo kao Zbor u njoj odradili.

 

Ad.6.

Pristupilo se javnom glasovanju.

 

Ad.7.

Verifikacijska komisija je objavila da je gsp. Boris Petljak jednoglasno izabran za novog predsjednika ZUTSS – a Zagreba „Nik Krčmar“ sa ukupno 48. glasova.

 

Ad.8.

Novoizabrani predsjednik gsp. Boris Petljak zahvalio se prisutnima na ukazanom povjerenju, te predložio slijedeći Izvršni odbor: Boris Petljak kao predsjednik Izvršnog odbora prema Statutu, Ozren Rađenović kao Dopredsjednik, Majda Krčmar Kavić, Miho Glavić, Ivan Prša, Davor Puhak, Miroslav Horvat.

Prijedlog je prihvaćen , od čega je 47. Glasova ZA , i 1. SUZDRŽAN.

 

Ad.9.

Za članove Nadzornog odbora su predloženi: Goran Popović, Tomislav Ilić, Vjekoslav Cigrovski. Svi predloženi kandidati javno su se izjasnili da prihvaćaju kandidaturu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

 

 

Ad.10.

Za članove Stegovnog suda su predloženi :  Đurđa Bošnjak Krčmar, Karlo Pavičić, Viktor Prša. Svi predloženi kandidati javno su se izjasnili da prihvaćaju kandidaturu.

Prijedlog je prihvaćen od čega je 47. Glasova ZA , i 1. SUZDRŽAN.

 

Ad.11.

U sklopu točke Razno,

 • Aljoša Duplić postavio je pitanje vezano za popuste koje ostvaruju članovi Zbora te gdje se isti mogu vidjeti. Ivan Prša odgovorio mu je da je sve bilo na web stranicama Zbora , na Facebooku te poslano mailovima svim članovima, Inja Siladi nadovezala se da je zbog isteka ugovora sve maknuto sa web stranice te da će po novom ugovoru biti na web stranicama te da će članovi biti pravovremeno obaviješteni.
 • Boris Petljak se osvrnuo na dolazak članova na godišnje Skupštine te na komunikaciju članova prema Zboru.
 • Mario Kasović postavio je pitanje vezano uz usklađivanje statuta prema novom zakonu , te mu je Boris Petljak odgovorio da smo sve predali u zakonskom roku te da sada čekamo rješenje od strane grada Zagreba , te da još uvijek vrijedi stari statut.

Svi članovi su pozvani na prigodno druženje.

 

Zapisničar : Inja Siladi                                                                                

Predsjednik Zbora : Boris Petljak

Dopredsjednik Zbora: Ozren Rađenović

 

 

 

Zagreb, 26. studenog 2015.                                                                   

 

Facebook